Array map recursive

Normalde tek boyutlu diziler için ideal olan array_map metodu bilindiği gibi çok boyutlu dizilerde hata vermektedir. Bu duruma alternatif olarak array_walk_recursive de kullanılabilir.

recursive bir örnek

function arrayMapRecursive($arr, $call){
  if(is_array($arr)){
    foreach ($arr as $key => $value) {
      if(is_array($value)){
        $arr[$key] = arrayMapRecursive($value, $call);
      }else{
        $arr[$key] = call_user_func($call,$value);
      }
    }
  }
  return $arr;
}

kullanımı

arrayMapRecursive($_POST,'base64_encode');

Burda ara