php tcmb döviz kurları

tcmb.gov.tr den döviz kurları almak.

request method örneği

function getUrl($url, $method='', $vars='') {
  $ch = curl_init();
  //$header[] = "REMOTE_ADDR: 173.194.70.100"; //google ip adresi
  //$header[] = "HTTP_X_FORWARDED_FOR: 173.194.70.100"; //google ip adresi
  $header[] = "ACCEPT: ".$_SERVER['HTTP_ACCEPT'];

  if ($method == 'post') {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $vars);
  }
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, COOKIE);
  //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE);
  $buffer = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $buffer;
}

/**
 * usd ve euro tl bilgileri tcmb.gov.tr
 * @param string $CekilenKurlar
 * @return array
 */
function DovizKuruAl($CekilenKurlar='USD,EUR') {

  $istenenler = explode(',',$CekilenKurlar);
  $return = array();

  $XMLBugun = getUrl("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");
  $BugunkuKurlar = simplexml_load_string($XMLBugun);
  $tmp = get_object_vars($BugunkuKurlar);
  $Currency = $tmp['Currency'];
  if(is_array($Currency)){
      foreach($Currency as $c){
        $b = get_object_vars($c);
        $b = array_values($b);
        if(!in_array($b[0]['CurrencyCode'],$istenenler)){
          continue;
        }
        $return[$b[0]['CurrencyCode']] = array("durum"=>$b[1],"Alis"=>$b[4],"Satis"=>$b[5]);
      }
    }
  return $return;
}

Döviz kurlarını almak için

$kurlar = $this->DovizKuruAl();
print_r($kurlar); 

çıkti olarak

Array
(
  [USD] => Array
    (
      [durum] => 1
      [Alis] => 2.2358
      [Satis] => 2.2398
    )

  [EUR] => Array
    (
      [durum] => 1
      [Alis] => 2.7618
      [Satis] => 2.7668
    )

)

Farklı currency değeri almak

$kurlar = $this->DovizKuruAl('RUB');

octobercms için

<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: ayhan
 * Date: 25.12.2018
 * Time: 14:26
 */

namespace ***\***\Classes;

use October\Rain\Exception\ApplicationException;
use October\Rain\Network\Http;

use Cache;
/**
 * Class Currencies
 * @package ***\***\Classes
 */
class Currencies
{

  protected $cacheStandbyTime = 1470; //24 hour 30 minute

  public $providers = [
    'tcmb' => [
      'url'=>'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml',
      'sourceType' => 'xml',
      'currency' => 'TRY', //kurlar hangi para biriminde goruntuleniyor
      'crossCurrency' => 'USD', //kurlari hangi para birimine gore caprazlanacak jkm
      'parsing' => true,
      'parsingClass' => 'self',
      'parsingMethod' => 'tcmb',
      'request' => 'GET',
      'curlOptions' => [], //example: [ CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false ]
    ]
  ];

  protected $activeProvider = 'tcmb';

  /**
   * bizim ihtiyacimiz olan para birimleri, bu birimlerin degerleri ve capraz kurlari hesaplanacak
   * @var array
   */
  public $needCurrencies = [];

  /**
   * provider icin yapilan curl istegi sonucu
   * @var null
   */
  protected $rawSource = null;

  /**
   * provider icin degerlerin duzenlenmis hesaplanabilir hali
   * @var array
   */
  public $allCurrencies = [];

  public
    $providerCurrency    = "",
    $providerCrossCurrency = "",
    $defBuyValue      = 0, //1 usd degeri cekilen kura gore nekadar
    $providerUrl      = "";

  /**
   * modul icin en son hali
   * @var array
   */
  public $sysCurrency = [];

  /**
   * yapilan cabraz kur degerlerine gore ibir para biriminin diğer para birimi tutarlari seklinde iki boyutlu array olarak tutar
   * @var array
   */
  public $crossCurrencies = [];

  public function __construct()
  {
    $this->prepareValues();
  }

  public function prepareValues()
  {
    $provider = $this->providers[$this->activeProvider];

    $this->providerCurrency     = $provider['currency'];
    $this->providerCrossCurrency  = $provider['crossCurrency'];
    $this->providerUrl       = $provider['url'];

    $this->needCurrencies = [
      'EUR', 'USD', 'RUB'
    ];
  }

  public function __get($name)
  {
    if(empty($this->allCurrencies) && in_array($name, ["rawSource", "allCurrencies", "sysCurrency", "crossCurrencies", "defBuyValue"]))
    {
      $this->get();
    }
    return $this->$name;
  }

  public function __call($name, $arguments)
  {
    if(property_exists($this, $name))
    {
      $this->__get($name);

      if(is_array($this->$name))
      {
        if(isset($arguments[0]) && !empty($this->$name[$arguments[0]]))
        {
          $temp = $this->$name;
          foreach ($arguments as $index)
          {
            if(empty($temp[$index]))
            {
              break;
            }

            $temp = $temp[$index];
          }
          return $temp;
        }
      }
      return $this->__get($name);
    }
    return "";
  }

  public function getAllCurrencies()
  {
    return $this->__get("allCurrencies"); //$this->allCurrencies;
  }

  public function getCrossCurrency()
  {
    return $this->__get("crossCurrencies"); //$this->crossCurrencies;
  }

  public function getSysCurrency()
  {
    return $this->__get("sysCurrency"); //$this->sysCurrency;
  }

  public function getRawSource()
  {
    return $this->__get("rawSource"); //$this->rawSource;
  }

  public function setProvider($providerName)
  {
    if(!empty($this->providerUrl[$providerName]))
    {
      $this->activeProvider = $providerName;
    }

    return $this;
  }

  public function get($cache = true)
  {
    $this->allCurrencies = [];
    $provider = $this->providers[$this->activeProvider];
    $cacheIndex = md5(json_encode($provider));

    if(!$cache)
    {
      Cache::forget($cacheIndex);
    }

    $this->rawSource = Cache::remember($cacheIndex, $this->cacheStandbyTime, function() use($provider){
        return Http::make($provider['url'], $provider['request'], function($http) use ($provider){
          if(empty($provider['curlOptions']))
          {
            $http->timeout(2000);
          }
          else
          {
            if(is_array($provider['curlOptions']))
            {
              foreach ($provider['curlOptions'] as $optName=>$optValue)
              {
                $http->setOption($optName, $optValue);
              }
            }
          }
        })->send()->body;
    });

    $this->rawParsing()
    ->crossRate();

    return $this;
  }

  protected function rawParsing($rawSource = false)
  {
    $provider = $this->providers[$this->activeProvider];
    $convert = false;

    if(!$rawSource)
    {
      $rawSource = $this->rawSource;
    }

    if($provider['parsing'])
    {
      $class = $provider['parsingClass'];
      $method = $provider['parsingMethod'];

      $this->allCurrencies = call_user_func([$class, $method], $rawSource);
      $convert = true;
    }

    if(!$convert)
    {
      $this->allCurrencies = $rawSource;
    }

    return $this;
  }

  protected function crossRate()
  {
    if(empty($this->allCurrencies[$this->providerCrossCurrency]['buy']))
    {
      throw new ApplicationException(Message::trans("Kurlar cekilemedi")." #PARSEERROR");
    }

    $this->defBuyValue = $this->allCurrencies[$this->providerCrossCurrency]['buy'];

    $sysValues = [];

    foreach ($this->needCurrencies as $iso)
    {
      if(empty($this->allCurrencies[$iso]))
      {
        continue; //listede olmayan diger parabirimleri icin atla
      }

      if($iso == $this->providerCrossCurrency)
      {
        $sysValues[$iso] = 1;
        $sysValues[$this->providerCurrency] = $this->allCurrencies[$iso]['buy'];

        $this->crossCurrencies[$iso][$iso] = $sysValues[$iso];
        $this->crossCurrencies[$iso][$this->providerCurrency] = $sysValues[$this->providerCurrency];

        $this->crossCurrencies[$this->providerCurrency][$this->providerCrossCurrency] = (1/$sysValues[$this->providerCurrency]);
      }
      else
      {
        $sysValues[$iso] = ($this->defBuyValue / $this->allCurrencies[$iso]['buy']);

        $this->crossCurrencies[$this->providerCrossCurrency][$iso] = $sysValues[$iso];
      }

      foreach ($this->needCurrencies as $subiso)
      {
        if(empty($this->allCurrencies[$subiso])){ continue; }

        if($iso == $subiso)
        {
          $sysValues[$iso.$subiso] = 1;
          $this->crossCurrencies[$iso][$subiso] = $sysValues[$iso.$subiso];
        }
        elseif($subiso != $this->providerCrossCurrency)
        {
          $def = $this->allCurrencies[$subiso]['buy'];
          $sub = $this->allCurrencies[$iso]['buy'];

          $sysValues[$subiso.$iso] = ($def / $sub);
          $sysValues[$subiso.$this->providerCurrency] = $def; //proider varsayilan degeri

          $this->crossCurrencies[$subiso][$iso] = $sysValues[$subiso.$iso];
          $this->crossCurrencies[$subiso][$this->providerCurrency] = $def;

          $this->crossCurrencies[$this->providerCurrency][$subiso] = (1/$def);
        }
      }
    }

    $this->crossCurrencies[$this->providerCurrency][$this->providerCurrency] = 1;
    $this->sysCurrency = $sysValues;
  }

  public function toGet($baseCurrency, $howCurrency)
  {
    if($baseCurrency == $this->providerCrossCurrency && $howCurrency == $this->providerCurrency)
    {
      return $this->allCurrencies[$baseCurrency]['buy'];
    }
    elseif($howCurrency == $this->providerCurrency)
    {
      $howCurrency = $this->providerCrossCurrency;
    }

    return ($this->allCurrencies[$baseCurrency]['buy'] / $this->allCurrencies[$howCurrency]['buy']);
  }

  ####################################################################################################################
  # PROVIDER METHODS
  ####################################################################################################################

  protected function tcmb()
  {
    $data = simplexml_load_string($this->rawSource);
    $json = json_encode($data);
    $array = json_decode($json, true);

    $temp = [];
    if(!empty($array['Currency']))
    {
      foreach ($array['Currency'] as $currency)
      {
        $iso  = trim(strtoupper($currency['@attributes']['CurrencyCode']));
        $buying = $currency['ForexBuying'];
        $selling = $currency['ForexSelling'];

        $temp[$iso] = ['buy' => floatval($buying), 'sell' => floatval($selling)];
      }
    }
    return $temp;
  }

}

Search Here