Blog Kategorileri

Son Eklenen Konular

Php to C# (Bazı metodlar)
Resim

Bazı php yerleşik metodlarının C# karşılıkları.

Zamanım oldukça kendimce bir sınıf oluşturuyorum aslında bu işi biraz ciddiye alıp dll oluşturasımda geliyor fakat hepimizinde başında olan zaman sıkıntısı

file_get_contents

csharp

//using System.Net;
//using System.IO;
public string file_get_contents(string url) {
      try
      {
        WebClient client = new WebClient(); Stream data = client.OpenRead(new Uri(url)); StreamReader reader = new StreamReader(data); string htmlContent = reader.ReadToEnd(); data.Close(); reader.Close(); return htmlContent;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return ex.Message;
      }
    }

 

get_headers

csharp

    //using System.Net;
    public Dictionary<string, string> get_headers(string Url)
    {
      Dictionary<string, string> HeaderList = new Dictionary<string, string>();
      try
      {
        WebRequest WebRequestObject = HttpWebRequest.Create(Url);
        WebResponse ResponseObject = WebRequestObject.GetResponse();
        foreach (string HeaderKey in ResponseObject.Headers)
        {
          HeaderList.Add(HeaderKey, ResponseObject.Headers[HeaderKey]);
        }
        ResponseObject.Close();
      }
      catch (Exception)
      {
        HeaderList.Add("Content-Type", "null");
      }
      return HeaderList;
    }
    public string get_headers(string Url,string index){return get_headers(Url)[index].ToString();}

 

preg_match_all

Bu biraz farklı oldu tam kullanım şekli bu şekilde değil fakat iş görür

csharp

    //using System.Text.RegularExpressions;
    public List<string> preg_match_all(string sablon, string kaynak)
    {
      List<string> bulunanlar = new List<string>();
      Regex rg = new Regex(sablon);
      MatchCollection bul = rg.Matches(kaynak);
      if (bul.Count < 1) { return null; }
      foreach (Match item in bul)
      {
        bulunanlar.Add(item.ToString());
      }
      return bulunanlar.Count < 1 ? null : bulunanlar;
    }

 

dirname

csharp

public string dirname(string stringfile) { string[] cssPacht = stringfile.Split('/'); string[] rturn = new string[cssPacht.Length - 1]; for (int i = 0; i < cssPacht.Length - 1; i++) { rturn[i] = cssPacht[i]; } return string.Join("/", rturn); }

comments powered by Disqus