Blog Kategorileri

Son Eklenen Konular

Vücut Kitle Indeksi Hesaplama
Resim

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

19-24 yaş arasındaki yetişkinler için VKİ ve vücut ağırlığı değerlerini gösteren tablo şöyledir:

Yaş grubu     VKİ aralığı     Sınıflandırma
19-24              0-20            Zayıf
19-24
             20-24,9         Normal
19-24
             25-29,9         Hafif şişman
19-24
             30-34,9         Şişman
19-24
             35-44,9         Sağlık açısından önemli
19-24
             45-49,9         Aşırı şişman
19-24
             +49,9           Morbid (ölümcül) şişman

 

 

Proje VS2012 ve .net 2.0 ile yapılmıştır..

 

c# Kodlarımız:

csharp

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace VKI
{
  public partial class VKI : Form
  {
    public VKI()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Hesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double kilo, boy, sonuc;

      kilo = Int32.Parse(KiloYaz.Text);
      boy = Int32.Parse(BoyYaz.Text);

      sonuc = kilo / ((boy / 100) * (boy / 100));
      VKIver.Text = sonuc.ToString("#,#");

      BoyYaz.Text = "";
      KiloYaz.Text = "";

      if (sonuc <= 18.4) {
        SonucVer.Text = "Zayıf";
        Bilgi.BackColor = Color.Azure;
        Bilgi.ForeColor = Color.Black;
        Bilgi.Text = "0-18.4: Boyunuza göre uygun ağırlıkta olmadığınızı, zayıf olduğunuzu gösterir. Zayıflık, bazı hastalıklar için risk oluşturan ve istenmeyen bir durumdur. Boyunuza uygun ağırlığa erişmeniz için yeterli ve dengeli beslenmeli, beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmeye özen göstermelisiniz.";
        alert.Visible = true;
      }
      else if (sonuc >= 18.5 && sonuc <= 24.9) {
        SonucVer.Text = "Normal";
        Bilgi.BackColor = Color.Aquamarine;
        Bilgi.ForeColor = Color.Black;
        Bilgi.Text = "18.5-24.9: Boyunuza göre uygun ağırlıkta olduğunuzu gösterir. Yeterli ve dengeli beslenerek ve düzenli fiziksel aktivite yaparak bu ağırlığınızı korumaya özen gösteriniz.";
        alert.Visible = false;
      }
      else if (sonuc >= 25.0 && sonuc <= 29.9)
      {
        SonucVer.Text = "Hafif şişman";
        Bilgi.BackColor = Color.Green;
        Bilgi.ForeColor = Color.Linen;
        Bilgi.Text = "25.0-29.9: Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu gösterir. Fazla kilolu olma durumu gerekli önlemler alınmadığı takdirde pek çok hastalık için risk faktörü olan obeziteye (şişmanlık) yol açar.";
        alert.Visible = true;
      }
      else if (sonuc >= 30.0 && sonuc <= 34.9)
      {
        SonucVer.Text = "Şişman";
        Bilgi.BackColor = Color.Orange;
        Bilgi.ForeColor = Color.Black;
        Bilgi.Text = "30.0-34.9: Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.";
        alert.Visible = true;
      }
      else if (sonuc >= 35.0 && sonuc <= 44.9)
      {
        SonucVer.Text = "Aşırı şişman";
        Bilgi.BackColor = Color.OrangeRed;
        Bilgi.ForeColor = Color.Linen;
        Bilgi.Text = "35.0-44.9: Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.";
        alert.Visible = true;
      }
      else if (sonuc >= 45.0)
      {
        SonucVer.Text = "Morbid (ölümcül) şişman";
        Bilgi.BackColor = Color.Red;
        Bilgi.ForeColor = Color.Linen;
        Bilgi.Text = "45.0 ve üstü: Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.";
        alert.Visible = true;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(" 1) Boyunuzu cm (santimetre) ve Kilonuzu gr (gram) olarak boşlukları doldurun.\n 2) Hesapla Butonuna Basın.\n 3) Çıkan Sonuca göre vücut kitle indeksiniz 25'in üzerinde ise tıbbi destek alınız!", "Kullanım");
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Hakkinda HakkindaDialog = new Hakkinda();
      HakkindaDialog.Show();
    }
  }
}

 

Proje dosyaları:

http://namli.mavitm.com/upload/?download=VKI.zip

comments powered by Disqus